Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 70 (2018–2019), jf. Innst. 315 L (2018–2019) og Prop. 74 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 23 [16:22:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) (Lovvedtak 70 (2018–2019), jf. Innst. 315 L (2018–2019) og Prop. 74 L (2018–2019))