Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 80 (2018–2019), jf. Innst. 330 L (2018–2019) og Prop. 62 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 33 [16:22:33]

Stortingets vedtak til lov om endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) (Lovvedtak 80 (2018–2019), jf. Innst. 330 L (2018–2019) og Prop. 62 L (2018–2019))