Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 77 (2018–2019), jf. Innst. 326 L (2018–2019) og Prop. 78 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 30 [16:22:30]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret) (Lovvedtak 77 (2018–2019), jf. Innst. 326 L (2018–2019) og Prop. 78 L (2018–2019))