Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 78 (2018–2019), jf. Innst. 320 L (2018–2019) og Prop. 101 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 31 [16:22:31]

Stortingets vedtak til lov om endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest) (Lovvedtak 78 (2018–2019), jf. Innst. 320 L (2018–2019) og Prop. 101 L (2018–2019))