Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 73 (2018–2019), jf. Innst. 313 L (2018–2019) og Prop. 69 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 26 [16:22:26]

Stortingets vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss) (Lovvedtak 73 (2018–2019), jf. Innst. 313 L (2018–2019) og Prop. 69 L (2018–2019))