Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019 *

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 67 (2018–2019), jf. Innst. 303 L (2018–2019) og Prop. 104 L (2018–2019))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 20 [16:22:20]

Stortingets vedtak til lov om endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.) (Lovvedtak 67 (2018–2019), jf. Innst. 303 L (2018–2019) og Prop. 104 L (2018–2019))