Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 25 (2019–2020), jf. Innst. 4 L (2019–2020) og Prop. 1 LS (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 11 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endring i vegtrafikkloven (Lovvedtak 25 (2019–2020), jf. Innst. 4 L (2019–2020) og Prop. 1 LS (2019–2020))