Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 21 (2019–2020), jf. Innst. 85 L (2019–2020) og Prop. 126 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 7 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.) (Lovvedtak 21 (2019–2020), jf. Innst. 85 L (2019–2020) og Prop. 126 L (2018–2019))