Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 16 (2019–2020), jf. Innst. 82 L (2019–2020) og Prop. 134 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) (Lovvedtak 16 (2019–2020), jf. Innst. 82 L (2019–2020) og Prop. 134 L (2018–2019))