Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 24 (2019–2020), jf. Innst. 4 L (2019–2020) og Prop. 1 LS (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 10 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard (Lovvedtak 24 (2019–2020), jf. Innst. 4 L (2019–2020) og Prop. 1 LS (2019–2020))