Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 17 (2019–2020), jf. Innst. 81 L (2019–2020) og Prop. 139 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 3 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) (Lovvedtak 17 (2019–2020), jf. Innst. 81 L (2019–2020) og Prop. 139 L (2018–2019))