Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 15 (2019–2020), jf. Innst. 79 L (2019–2020) og Prop. 12 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) (Lovvedtak 15 (2019–2020), jf. Innst. 79 L (2019–2020) og Prop. 12 L (2019–2020))