Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 22 (2019–2020), jf. Innst. 73 L (2019–2020) og Prop. 105 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 8 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.) (Lovvedtak 22 (2019–2020), jf. Innst. 73 L (2019–2020) og Prop. 105 L (2018–2019))