Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 28 (2019–2020), jf. Innst. 4 L (2019–2020) og Prop. 1 LS (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 14 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven (Lovvedtak 28 (2019–2020), jf. Innst. 4 L (2019–2020) og Prop. 1 LS (2019–2020))