Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2022

Dato: 12.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 19.17.