Innstilling fra finanskomiteen om en skattereform for omstilling og vekst

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. mai 2016

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører