Stortinget - Møte onsdag den 26. mai 1999 kl. 10

Dato: 26.05.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Grethe G. Fossum til barne- og familieministeren, vil bli besvart av kulturministeren på vegne av barne- og familieministeren.

Spørsmål 3, fra representanten Marit Nybakk til barne- og familieministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 23, fra representanten Olaf Gjedrem til samferdselsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 31, fra representanten Ågot Valle til miljøvernministeren, vil bli besvart av helseministeren på vegne av miljøministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31