Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Nyhetsbrev om antatt EØS-relevante rettsakter

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, mottar Stortinget de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finner du en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Avgrens utvalget

06.02.2015Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
04.02.2014Tiltak for renere luft
04.02.2014Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
29.11.2013Endringsbestemmelser om plastbæreposer
28.11.2013Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
27.11.2013Overvåkning og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
15.11.2013EUs program Copernicus for jordobservasjon
11.11.2013Endring i kvotehandelsdirektivet for luftfart
01.10.2013Sikre tillit til referansepriser for finansielle instrumenter
26.09.2013Mer effektivt indre marked for telekommunikasjon
24.09.2013Mer transport på elver og kanaler i Europa
05.09.2013Pengemarkedsfondsforordningen
02.09.2013E-fakturering og offentlige innkjøp
01.08.2013Endringer på bankbetalingstjenester og interbankgebyrer
31.07.2013Kontroll og overvåking av avfallstransport
31.07.2013Forlengelse av Fellesforetak for utvikling av en ny generasjon styringssystem for europeisk luftfart
12.07.2013Gjennomføringsbestemmelser om returpapir
02.07.2013Langsiktige europeiske investeringsfond
01.07.2013Økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger
27.06.2013Innføring av eCall fra kjøretøy
21.06.2013Et felles europeisk luftrom
27.05.2013Ny havneforordning
22.05.2013Direktiv om billigere bankkonti, bedre gebyrinformasjon og lettere å flytting av konti
22.05.2013Ny lovpakke på matområdet
06.05.2013Styrking av arbeideres rettigheter ved opphold/arbeid i andre EU/EØS-land
25.04.2013Forenkling av byråkrati mht. offentlige dokumenter
17.04.2013Vekt- og dimensjonsbestemmelser for vogntog
17.04.2013Selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
11.04.2013Finansiering av tiltak mot havforurensing for perioden 2014-2020
03.04.2013Mer kosteffektiv infrastruktur i telekommunikasjonssektoren
15.03.2013Fordring mht. flypassasjerers rettigheter
08.03.2013Ny handlingsplan for EUs detaljhandel. Urimelig handelspraksis i forsyningskjeden for mat og andre varer
06.03.2013Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
15.02.2013Om Det europeiske GNSS-byrået (Galileo og EGNOS programmene)
14.02.2013Tiltak mot hvitvasking
04.02.2013EUs fjerde jernbanepakke
30.01.2013Utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff
15.01.2013Kriterier for når kobberskrap ikke lenger vurderes som avfall