Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Tørresdal, Bjørg (1 - 20 av 69)
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1553 (2008-2009)

  Innlevert: 07.09.2009

  Sendt: 07.09.2009

  Besvart: 15.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

  Hvordan kan statsråden gripe inn og hindre at Bjørnang rehabiliteringssenter i Levanger faller ut av anbudsrunden på grunn av en formell feil i søknadsprosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1540 (2008-2009)

  Innlevert: 04.09.2009

  Sendt: 04.09.2009

  Besvart: 14.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Vil samferdselsministeren ta initiativ mot forsvarsministeren for å avklare arealkonflikten mellom Forsvaret og Avinor for å sikre videre utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:1526 (2008-2009)

  Innlevert: 02.09.2009

  Sendt: 04.09.2009

  Besvart: 11.09.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Hvordan kan statsråden bidra til at tverrsektorielle prosjekter for å styrke livsmestring og boevne hos unge bostedsløse, kan settes i gang?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1491 (2008-2009)

  Innlevert: 24.08.2009

  Sendt: 25.08.2009

  Besvart: 01.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

  Hvordan vil statsråden sørge for at flere kommuner kan lære av de positive erfaringene fra Verdalsprosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1490 (2008-2009)

  Innlevert: 24.08.2009

  Sendt: 25.08.2009

  Besvart: 01.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

  Det har kommet signaler om at hjelpemiddelesentralene i langt mindre grad enn før gjenbruker utstyr som rullestoler, senger etc. Hvordan kan statsråden sørge for fornuftig gjenbruk av hjelpemidler (rullestoler, senger, etc.) til funksjonshemmede?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til justisministeren

  Dokument nr. 15:1477 (2008-2009)

  Innlevert: 20.08.2009

  Sendt: 20.08.2009

  Besvart: 28.08.2009 av justisminister Knut Storberget

  Hvordan og når vil statsråden legge til rette for at det kan opprettes en ny avdeling av Politihøgskolen i Stjørdal?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1476 (2008-2009)

  Innlevert: 20.08.2009

  Sendt: 20.08.2009

  Besvart: 31.08.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

  Hva er i veien for at norske myndigheter kan satse mer offensivt på målrettede feed-in-tariffer som virkemiddel for å få fart på bygging av vindmøller og satsing på bioenergi?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1441 (2008-2009)

  Innlevert: 30.06.2009

  Sendt: 30.06.2009

  Besvart: 03.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Hurtigruta seiler i hardt vær. Selskapet er i en presset situasjon, det økonomiske fundamentet for driften er usikkert. Det statlige kjøpet av sjøtransporttjenester Bergen - Kirkenes skal ut på nytt anbud. Det var ventet at kriteriene for anbud skulle offentliggjøres våren 2009. Det skjedde ikke. Utsettelse av en ny anbudsrunde er et problem for selskapet og for alle som er avhengige av Hurtigruta. Når vil statsråden gjøre kjent de nye anbudskriteriene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kultur- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:1428 (2008-2009)

  Innlevert: 30.06.2009

  Sendt: 30.06.2009

  Besvart: 09.07.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

  I et brev fra Helsedirektøren til Helse- og omsorgsministeren kommer det ifølge Aftenposten fram at innføringen av nytt nødnett vil bli ytterligere vesentlig forsinket ut over den toårsforsinkelsen som allerede har oppstått. Helsedirektøren skriver også at "Vi har ingen framtidsplan som vi kan forholde oss til". I tillegg meldes det at kostnadsoverskridelsene vil bli betydelige. Hvilke grep vil justisministeren foreta seg for å sikre at arbeidet med å innføre et nytt nødnett kommer inn i et bedre spor?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1128 (2008-2009)

  Innlevert: 05.05.2009

  Sendt: 06.05.2009

  Besvart: 14.05.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

  Hva vil statsråden gjøre i forhold for å forhindre at innvandrere diskrimineres på jobbmarkedet og tvinges til å søke jobb under norsk navn?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1045 (2008-2009)

  Innlevert: 21.04.2009

  Sendt: 22.04.2009

  Besvart: 28.04.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

  For en tid tilbake ble rapporten "I god tro" skrevet av advokat Thom Arne Hellerslia lagt frem. Hellerslia påpeker at det av UDI/UNE gjøres lite for å finne ut hvilket kristent samfunn en asylsøker som søker beskyttelse for forfølgelse pga. religiøs tilhørighet tilhører, og i hvilken grad nettopp dette trossamfunnet blir akseptert i hjemlandet. Vil statsråden sette i gang et arbeid for å øke kompetansen i UDI/UNE, og landinfo når det gjelder situasjonen til konvertitter og trosforfulgte i land som Iran?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:987 (2008-2009)

  Innlevert: 01.04.2009

  Sendt: 02.04.2009

  Besvart: 15.04.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

  Hvordan vil statsråden sikre at leietakere med lang botid skal være i stand til å kunne beholde sine hjem når såkalt gjengs leie eller markedsleie innføres ved at Husleiereguleringsloven avvikles fra og med 01. januar 2010?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:850 (2008-2009)

  Innlevert: 12.03.2009

  Sendt: 12.03.2009

  Besvart: 19.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

  Vil statsråden vurdere å instruere utlendingsmyndighetene til å prioritere saksbehandlingen av familiegjenforeningssøknader hvor konsekvensen av lang saksbehandlingstid er at barn blir adskilt fra en forelder i lang tid, og hvor mener statsråden at grensen går for at saksbehandlingstiden ikke lengre er positiv, human og rask?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:809 (2008-2009)

  Innlevert: 02.03.2009

  Sendt: 02.03.2009

  Besvart: 10.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

  Skal Statnett og holdningene til Statnetts ledelse være førende for hvorvidt vi skal nå nasjonale målsettinger for utbygging av fornybar energi i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:796 (2008-2009)

  Innlevert: 27.02.2009

  Sendt: 27.02.2009

  Besvart: 06.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

  Hvilke konsekvenser har innføring av gratisprinsippet i Grunnskolen hatt når det gjelder omfanget av skiturer, leirskoler, ekskursjoner, teaterbesøk og lignende aktiviteter, og hvilke evalueringer har departementet gjort i forhold til gratisprinsippet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:781 (2008-2009)

  Innlevert: 25.02.2009

  Sendt: 26.02.2009

  Besvart: 04.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

  Mener statsråden at belønningsordninger i grunnskolen, som for eksempel en gratis tur for elever som har deltatt og har gjort en god innsats i en innsamlingsaksjon, er i strid med gratisprinsippet og dermed ikke lovlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:618 (2008-2009)

  Innlevert: 30.01.2009

  Sendt: 02.02.2009

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 10.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Hvordan vil statsråden bidra til at reglene for kjøring med landbruksmaskiner på offentlig vei kan bli i samsvar med det behov landbruket har i dag for slik kjøring i forbindelse med kjøring innenfor samdrift og i forhold til leiejord, leiekjøring og samarbeid om utstyr?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:559 (2008-2009)

  Innlevert: 21.01.2009

  Sendt: 22.01.2009

  Besvart: 28.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Hvordan kan statsråden sikre at både bestått agronomutdannelse og realkompetanse skal kunne godkjennes som tilfredsstillende kompetanse innen dyrevelferd?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:440 (2008-2009)

  Innlevert: 12.12.2008

  Sendt: 15.12.2008

  Besvart: 19.12.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

  Hvilke kriterier er det som legges til grunn ved inngåelse av kontrakt med ideelle institusjoner om barnevernsplasser for ungdom, og på hvilken måte blir institusjonene vurdert?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:396 (2008-2009)

  Innlevert: 05.12.2008

  Sendt: 05.12.2008

  Besvart: 11.12.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

  Det er viktig å få på plass aktivitet og arbeid for asylsøkere i mottak. Navs støtteordninger til arbeidstreningsprosjekt omfatter ikke asylsøkere. Vil statsråden åpne for at det gis unntak for dette slik at Nav kan bidra i pilotprosjektet "Ut av Dvale-Inn på Dale", og, dersom svaret er nei, hvordan ser statsråden for seg at prosjektet kan finansieres?