Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 17. mars 2005

Magnhild Meltveit Kleppa Karin Andersen
leder ordfører