Stortinget - Møte tirsdag den 6. desember 2022

Dato: 06.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet heva kl. 15.22.