Aasland, Tora

Aasland, Tora (1942-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle