Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.13.