Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 01.20.