Stortinget - Møte mandag den 16. juni 2014 kl. 10

Dato: 16.06.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.15.