Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.58.