Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 70 (2017–2018), jf. Innst. 331 L (2017–2018) og Prop. 71 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 20 [18:48:27]

Stortingets vedtak til lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) (Lovvedtak 70 (2017–2018), jf. Innst. 331 L (2017–2018) og Prop. 71 LS (2017–2018))