Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 74 (2017–2018), jf. Innst. 354 L (2017–2018) og Prop. 54 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 24 [18:48:35]

Stortingets vedtak til lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (Lovvedtak 74 (2017–2018), jf. Innst. 354 L (2017–2018) og Prop. 54 L (2017–2018))