Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 79 (2017–2018), jf. Innst. 341 L (2017–2018) og Prop. 70 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 29 [18:48:45]

Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning) (Lovvedtak 79 (2017–2018), jf. Innst. 341 L (2017–2018) og Prop. 70 L (2017–2018))