Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 81 (2017–2018), jf. Innst. 369 L (2017–2018) og Prop. 46 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 31 [18:48:49]

Stortingets vedtak til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (Lovvedtak 81 (2017–2018), jf. Innst. 369 L (2017–2018) og Prop. 46 L (2017–2018))