Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 71 (2017–2018), jf. Innst. 351 L (2017–2018) og Prop. 51 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 21 [18:48:29]

Stortingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) (Lovvedtak 71 (2017–2018), jf. Innst. 351 L (2017–2018) og Prop. 51 L (2017–2018))