Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 82 (2017–2018), jf. Innst. 328 L (2017–2018) og Prop. 65 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 32 [18:48:51]

Stortingets vedtak til lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) (Lovvedtak 82 (2017–2018), jf. Innst. 328 L (2017–2018) og Prop. 65 L (2017–2018))