Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2012 kl. 10

Dato: 11.06.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.53.