Molvik, Sigbjørn

Molvik, Sigbjørn (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Telemark 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle