Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) og St.meld. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 20.11.2008 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2008

   Behandla i Stortinget: 27.11.2008