Holmås, Heikki Eidsvoll

Holmås, Heikki Eidsvoll (1972-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2013-2017
Ansiennitet:
16 år, 24 dager

Gå til bildegalleri

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle