Fylkesnes, Torgeir Knag

Fylkesnes, Torgeir Knag (1975-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Representant for
Troms 2017-2021
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Første nestleder
Næringskomiteen
Ansiennitet:
5 år, 296 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Fullmaktskomiteen

Medlem
02.10.2017 - 30.09.2021

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Medlem
12.10.2017 - 30.09.2021

Næringskomiteen

Første nestleder
17.10.2017 - 30.09.2021

Valgkomiteen

Varamedlem
13.02.2018 - 30.09.2021

Sosialistisk Venstreparti

Nestleder gruppestyret
05.10.2017 - 30.09.2021

Sosialistisk Venstreparti

Vara innpisker
05.10.2017 - 30.09.2021

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle