Fylkesnes, Torgeir Knag

Fylkesnes, Torgeir Knag (1975-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Representant for
Troms 2017-2021
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Første nestleder
Næringskomiteen
Ansiennitet:
5 år, 357 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Fullmaktskomiteen

Medlem
02.10.2017 - 30.09.2021

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Medlem
12.10.2017 - 30.09.2021

Næringskomiteen

Første nestleder
17.10.2017 - 30.09.2021

Valgkomiteen

Varamedlem
13.02.2018 - 30.09.2021

Sosialistisk Venstreparti

Nestleder gruppestyret
05.10.2017 - 30.09.2021

Sosialistisk Venstreparti

Vara innpisker
05.10.2017 - 30.09.2021

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle