Innstilling fra finanskomiteen om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 9. juni 2000

Dag Terje Andersen

leder og ordfører

Siv Jensen

sekretær